Inzerce

Součástí image klienta je jeho zviditelnění v různých periodicích, odborných časopisech, na diskuzních portálech apod. Inzerci vytváříme každému klientovi „na míru“ a odpovídá oblasti, ve které klient podniká. Snažíme se využít zajímavých formátů inzerce, které doplníme vhodně zvolenou fotografií a tím vytváříme poutavou reklamu.

Tvorba inzerce:

  • inzeráty do novin a časopisů
  • samostatná inzerce (letáky, samolepky)
  • elektronická inzerceNáhledy ukazují možnosti inzerce – zaměření obecné k propagaci značky, zaměření směrové – propagace nového shopu a zaměření produktové.Občanské sdružení Cantes