Elektronický marketing

Přestože elektronická inzerce je většinou spojená s weby, ráda bych přinesla pár postřehů a myšlenek o elektronickém marketingu. V době ekonomické krize každý klient zvažuje, jak velká investice je pro něj zajímavá a počítá návratnost reklamy velmi pozorně. Elektronická reklama je oblast, kde se otevírá pole možností přesně dle potřeb klienta a hlavně lze celou koncepci den ze dne změnit. V současné době je velmi známá a rozšířená inzerce pomocí elektronických bannerů. Stejně tak se ale upotřebují různé newslettery, multimediální prezentace atd.

Elektronické bannery a jejich přínos pro klienta

Bannery jsou nejznámější a také nejrozšířenější oblastí elektronického marketingu. Placené bannery jsou nejrůznějších formátů. Stále častěji jsou na internetu vidět ozvučené bannery, bannery, které zasahují do textu stránky apod. Prodávají se na určitý časový úsek anebo na počet zhlédnutí (popřípadě kombinace těchto dvou modelů). Cena se pak stanoví za tzv. CPT – cost per thousand – cena za jeden tisíc zhlédnutí.

Vzhledem k tomu se bannerová reklama hodí zejména pro imageové kampaně na podporu značky. Bannery se spíše podobají plošné inzerci nebo billboardům a mohou tak vhodně doplnit stávající tištěnou reklamu. Přesné cílení bannerů není vždy jednoduché a stejně tak se liší i cena. U odborných serverů s nižší návštěvností, ale lepším cílením můžete zaplatit až 400 Kč za 1 000 zhlédnutí. Nejnavštěvovanější server Seznam nabízí CPT za 50 Kč. Uvědomte si ale, že vzhledem k návštěvnosti stránek, vyjde jediný den na částku vyšší než 100 000 Kč.

Na webu lze inzerovat i zdarma. Jedná se o neplacené bannery v rámci nejrůznějších výměnných systémů. V České republice je nejznámější systém billboard.cz. Jedinou podmínkou je mít na vlastních stránkách vložený kód, který na oplátku zobrazuje bannery ostatních účastníků systému. Mezi další marketingové nástroje patří affiliate marketing – kde informace o produktu šíří uživatelé za zprostředkovatelskou provizi… Dále nejrůznější soutěže, advergaming – umístění reklam do her, slevové kupony, vzorky a dema, nejrůznější věrností programy atd.

K základním směrům elektronického marketingu patří:

  • SEM – marketing pro vyhledávače
  • SEO – optimalizace stránek
  • Mobilní marketing – sms, mms, tapety na mobilní telefony, loga, vyzvánění.
  • Multimédia – CD, DVD prezentace, katalogy, elektronické kiosky, volně šiřitelné aplikace.
  • Virální marketing – spoty, reklamy, hry, vtipy.
  • E-mailing – vyžádané zasílání informací, newslettery, e-mailové patičky.
  • Blogy – osobní blogy zaměstnanců, firemně zaměřené blogy.
  • Výměny odkazů – Link building
  • Publikování v médiích


Občanské sdružení Cantes